The Gleam Resort เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการพักผ่อนเมื่อท่านเดินทางมาจังหวัดสตูล The Gleam resort ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองจังหวัดสตูลFree WiFi
High-Speed Internet

Wheelchair access

Hot Shower
Laundry Service
Salt water swimming pool with jet spa 
 

 
 

......................................................................................................................................................................................................

สตูลคือจังหวัดเล็กๆมีชายแดนติดประเทศมาเลเซีย และเป็นจังหวัดซึ่งรวมไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมเข้าด้วยกัน ด้วยความสงบสุข จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดสงบ ประชากรมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย และยังคงมีความใส ความเป็นธรรมชาติอยู่มาก

จังหวัดสตูลนอกจากจะได้ชื่อว่ามีหมู่เกาะงดงามที่โด่งดังระดับประเทศแล้ว ยังคงมีสถานที่สำคัญที่น่าท่องเที่ยวเยี่ยมชมอย่างเช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้ศึกษาทั้งวัฒนธรรม และความเป็นมา ถ้ำลอดปูยูซึ่งยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่อย่างสมบูรณ์ยิ่ง  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ที่ได้ชื่อว่าผืนป่าพรหมจารีแห่งสตูล เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 20 ของประเทศ นอกจากนี้ยังนับเป็นแหล่งดูนกที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในภาคใต้เป็นดงดิบและมีป่าที่ราบต่ำอยู่เป็นบางส่วน  และยังรวมทั้งผืนป่าดิบ โถงถ้ำ และน้ำตกน้อยใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบันอีกด้วย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น อาคารเป็นตึกแบบตะวันตก ประตูหน้าต่างรูปโค้งสถาปัตยกรรมยุโรป หลังคาทรงปั้นหยาแบบไทยและใช้กระเบื้องดินเผารูปกาบกล้วย บานหน้าต่างเป็นแผ่นไม้ชิ้นเล็กๆ เป็นเกล็ดแนวนอน ช่องลมหน้าบนตกแต่งรูปดาวสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม สร้างเมื่อ พ.ศ.2441 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2459คฤหาสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ไม่ได้ประทับแรม และเคยเป็นบ้านพักและศาลากลางจังหวัด ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2532 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาและได้ดำเนินการบูรณะ ปรับปรุงเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล โดยสมเด็จฯพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2543

ดังนั้นปัจจุบันจึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุและจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวสตูลในด้านต่างๆ
พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น. โทร. (074) 723-140

...............................................................................................................................................................................................

ถ้ำลอดปูยู..........สตูลก็มีถ้ำลอดเหมือนพังงา

หมู่ที่ 2 ต. ปูยู อ.เมือง
ถ้ำลอดปูยูเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3  ตำบลปูยู  อำเภอเมืองสตูล  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราว  15  กิโลเมตร  การเดินทางไปเที่ยวที่ถ้ำแห่งนี้สะดวกที่สุดคือลงเรือที่ท่าเรือตำมะลัง  ซึ่งเป็นท่าเรือแห่งใหม่ของจังหวัดสตูล  เรือจะแล่นสู่ปากอ่าว  ลัดเลาะไปตามลำคลอง  สองข้างอุดมด้วยป่าโกงกาง  มองเห็นสันเขายาวเหยียด  พาดจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  คือทิวเขาสันกาลาคีรี  ซึ่งกั้นเขตประเทศไทยกับมาเลเซียไว้

ถ้ำลอดปูยูแตกต่างจากถ้ำทั่วไป  มีคลองลอดในถ้ำคือมีภูเขาคร่อมคลองเอาไว้  ชื่อภูเขากับชื่อคลองเป็นชื่อเดียวกัน  คือ  “เขากายัง”  กับ  “คลองกายัง”   ก่อนลอดถ้ำคลองจะกว้าง  แต่พอลอดเข้าถ้ำ  คลองค่อยแคบลงหรือสอบเข้ามา  หลังคาถ้ำมีความโค้งเล็กน้อย  ความยาวของช่วงที่ลอดถ้ำประมาณ  30  เมตร  ถ้าช่วงน้ำลงเรือจะลอดผ่านไปมาได้สะดวก  แต่ถ้ำน้ำขึ้นสูง เรือจะลอดผ่านได้ค่อนข้างลำบาก  จุดเด่นของถ้ำลอดปูยู  คือ หน้าผาสูงชันของเขากายัง  แท่งหินที่มีรูปร่างประหลาดกับหินงอกหินย้อยที่ปรากฏตามเพดานถ้ำ  อีกด้านหนึ่งจะมีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์

ถ้ำลอดปูยูมีลักษณะคล้ายคลึงกับถ้ำลอดที่พังงา  ต่างกันตรงที่ว่า  พังงาอยู่ในทะเล  แต่ถ้ำลอดปูยูตั้งอยู่บริเวณป่าชายเลน โดยมีคลองท่าจีนไหลผ่านถ้ำ และสองฝั่งคลองเป็นป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ตลอดแนว   มีลักษณะน้ำนิ่งคล้ายน้ำในผืนป่าอเมซอน  และ เป็นภูเขาคร่อมคลอง  นอกจากนั้นผู้ที่ไปเที่ยวที่ถ้ำลอดปูยู   ยังมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำกายัง ใกล้ๆถ้ำลอดเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม พร้อมกับมีค้างคาวอาศัยอยู่ เป็นถ้ำขนาดเล็ก   มีความสวยงามเป็นธรรมชาติอยู่มาก

...............................................................................................................................................................................................

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน articleต. วังประจัน  อ. ควนโดน

ผืนป่าพรหมจารีแห่งเมืองสตูล  
อุทยานแห่งชาติทะเลบันตั้งอยู่ในหมู่ที่  4 ตำบลวังประจัน  อำเภอควนโดน  และพื้นที่ครอบคลุมถึงหมู่ที่ 3  ตำบลปูยู  อำเภอเมืองสตูล   จึงมีพื้นที่ส่วนที่เป็นภูเขากับส่วนที่เป็นป่าชายเลน  ครอบคลุมสองอำเภอ  ที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ที่ทะเลบัน  ตำบลวังประจัน  ส่วนที่อำเภอเมืองสตูลมีเฉพาะหน่วยพิทักษ์อุทยาน  ตั้งอยู่ที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง  อุทยานแห่งชาติทะเลบันได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยาน  เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม  2523  จัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 20  ของประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทะเลบันห่างจากตัวจังหวัดราว 40 กิโลเมตร  ตามเส้นทางสายควนสตอ – วังประจัน  จึงเดินทางไปมาค่อนข้างสะดวก  ไปท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล  นอกจากนั้น  อุทยานแห่งนี้มีเขตแดนติดต่อกับรัฐปะลิส  ประเทศมาเลเซีย  มีตลาดนัดชายแดนของสองประเทศให้ผู้คนไปมาติดต่อซื้อขายสินค้ากันได้โดยสะดวก

อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีเนื้อที่  196  ตารางกิโลเมตร  หรือ  122,500.00  ไร่  เฉพาะพื้นที่ในทะเล  ในตำบลปูยู  มีเพียง  500 ไร่  พื้นที่ของอุทยานทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ  3  ป่า  ได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติเขากาหมิง  ป่าสงวนแห่งชาติกุบังและป่าปุโลต  และป่าควนบ่อน้ำ  พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นภูเขาสลับซับซ้อน  ด้านทิศตะวันออกมีเขาจีน  ซึ่งมียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดสตูล  ส่วนด้านตะวันตกมีเขามดแดง และเขาวังประ  ด้านทิศใต้มีแนวทิวเขาสันกาลาคีรีเป็นพรมแดนของสองประเทศ

สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ  ได้แก่  หลุมพอ  ตะเคียนหิน  ตะเคียนทราย  เคี่ยม  อินทนิลน้ำ  พะยอม  ยางยูง  สยา  ฯลฯ และพรรณไม้ประเภทอื่น  ๆ  เนื่องจากป่ามีต้นน้ำ  แหล่งน้ำที่มีสภาพสมบูรณ์จึงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด  เช่น  เลียงผา  สมเสร็จ  หมูป่า  กระจง  ลิง  ค่าง  เม่น  ไก่ป่า และนกชนิดต่าง ๆ มีกบชนิดหนึ่งเรียกว่า  “ กบว้าก ”  หรือชาวบ้านนิยมเรียกว่า  “ หมาน้ำ”  อาศัยอยู่ในบึงเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอุทยาน นอกจากนี้ยังนับเป็นแหล่งดูนกที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในภาคใต้เป็นดงดิบและมีป่าที่ราบต่ำอยู่บ้าง  นกที่น่าสนใจ ของทะเลบัน คือ นกเงือกหัวแรด (Rhinoceros Hornbill) นกชนหิน (Helmeted Hornbill) นกกางเขนน้ำ หลังแดง (Chestnut-naped Forktail) นกแต้วแล้วลาย (Banded Pitta) นกหัวขวานหลังสีส้ม (Orange-backed Woodpecker) นกปลีกล้วยปากยาว (Long-billed Spiderhunter) เป็นต้น

ดังนั้น  อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีธรรมชาติที่ค่อนข้างหลากหลาย  นอกจากป่าไม้แล้วก็มี  น้ำตก  ถ้ำทุ่งหญ้า  และที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างแพร่หลาย  จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งนี้คือ  “บึงทะเลบัน”

...............................................................................................................................................................................................

อุทยานเขตพญาวัง........ปอดของเทศบาลเมืองสตูล article

หมู่ที่ 2 ต. ปูยู อ.เมือง
ถ้ำลอดปูยูเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3  ตำบลปูยู  อำเภอเมืองสตูล  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราว  15  กิโลเมตร  การเดินทางไปเที่ยวที่ถ้ำแห่งนี้สะดวกที่สุดคือลงเรือที่ท่าเรือตำมะลัง  ซึ่งเป็นท่าเรือแห่งใหม่ของจังหวัดสตูล  เรือจะแล่นสู่ปากอ่าว  ลัดเลาะไปตามลำคลอง  สองข้างอุดมด้วยป่าโกงกาง  มองเห็นสันเขายาวเหยียด  พาดจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  คือทิวเขาสันกาลาคีรี  ซึ่งกั้นเขตประเทศไทยกับมาเลเซียไว้

อุทยานเขตพญาวังหรือ “สวนสาธารณะโต๊ะพญาวัง”  เป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล  ปลายสุดของถนนคูหาประเวศน์  สภาพเป็นภูเขาหินปูนขนาดย่อม  มีลำคลองมำบังเลียบผ่านด้านตะวันตกของสวนสาธารณะเทศบาลได้ตัดถนนรอบภูเขา  ได้จัดสถานที่พักผ่อนเป็นสวนหย่อม ๆ ไว้หลายจุด  ปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงาม มีถ้ำเล็ก ๆ ด้านตะวันตกของภูเขา บนภูเขามีป่าไม้เป็นที่อาศัยของฝูงลิงแสมจำนวนมาก  เขาโต๊ะพญาวังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของเมืองสตูล  มีการขุดพบสิ่งของเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เคยอาศัยที่ภูเขาแห่งนี้เมื่อสมัย  5,000  ปีมาแล้ว  เนื่องจากว่ามีแหล่งน้ำคือคลองมำบังไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของภูเขาโต๊ะพญาวัง
อุทยานเขตพญาวังเป็นปอดของเทศบาลเมืองสตูลการไปเที่ยวชมสะดวกมาก

...............................................................................................................................................................................................

หมู่เกาะลังกาวี

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เพลิดเพลินกับการชอปปิ้ง สตูลเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ไม่ควรพลาด เนื่องจากสตูลเป็นจังหวัดชายแดน ติดกับประเทศมาเลเซีย  จึงสามารถเดินทางไปยังหมู่เกาะลังกาวี  แหล่ง Free port  อย่างง่ายดาย เพราะมีเรือเฟอร์รี่จากสตูล – ลังกาวี วันละหลายรอบ โดบนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย สามารถลงเรือได้ที่ท่าเรือตำมะลัง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสตูล 9 กิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเที่ยวไปเช้า-กลับเย็น

โดยสามารถออกเดินทางสู่เกาะลังกาวีโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศรอบแรกสุด ลัดเลาะทะเลสีครามสู่ประเทศมาเลเซีย ชมทัศนียภาพและเกาะแก่งต่างๆที่สวยงามของท้องทะเลอันดามัน เมื่อถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดนี้ ท่านจะมองเห็นพญาอินทรีย์ยักษ์ สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี แหล่งท่องเที่ยวคือสุสานพระนางมัสซูหรี หรือพระนางเลือดขาว ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้เจ็ดชั่วอายุคน ขึ้น"เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี" ชมวิวทิวทัศน์ทั่วเกาะ รวมถึงเกาะตะรุเตาของไทย ที่อยู่ใกล้กัน ก่อนกลับสามารถแวะสู่ย่านการค้าปลอดภาษีคุณภาพนานาชนิดบริเวณ ตลาดกัวฮ์ ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับเมือง Free port แห่งนี้ และพร้อมลงเรือเฟอร์รี่กลับประเทศไทยเที่ยวสุดท้าย

การเดินทางไปลังกาวีถือเป็นการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย จึงจำต้องนำพาสปอร์ตติดตัวไปด้วย

...............................................................................................................................................................................................

วัดขนาธิปเฉลิม

ตั้งอยู่ที่ ถนน ศุลกานุกูล เดิมชื่อวัด มำบัง  เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2425 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนาธิปเฉลิม เมื่อปี 2482  ชาวเมืองสตูลส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม วัดแห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนมากกว่า 100 ปี

พระอุโบสถของวัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2473 มีลักษณะแปลกจากพระอุโบสถโดยทั่วไป  คือ เป็นอาคาร 2 ชั้น  ชั้นล่าง ก่ออิฐปูน ส่วนชั้นบนเป็นอาคารไม้ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นระเบีบง โดยมีบันไดทั้ง 2 ด้าน
ชั้นบนเป็นที่ประกอบกิจทางพิธีสงฆ์  ส่วนชั้นล่างเป็นศาลาการเปรียญ  โดยปัจจุบันวัดชนาธิปเฉลิม ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดชนาธิปเฉลิมเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดสตูล  ปัจจุบันได้บูรณะปฎิสิงขรณ์แล้ว  ยังคงสภาพเดิมอยู่ทุกประการ ไม่ว่าโครงสร้างพระอุโบสถ และเสาบานหน้าต่างซึ่งแกะสลักรูปเครือเถา

...............................................................................................................................................................................................

หมู่เกาะอาดัง-ราวี

อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 40 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองสตูล 60 กิโลเมตร อ.เมืองสตูล จ.สตูล ถ้าคุณชอบทะเลสวย น้ำใสๆ หาดทรายสีขาว ขอแนะนำหมู่เกาะอาดัง-ราวี จ.สตูลที่นี้ เป็นเกาะที่มีหาดทรายละเอียดสวยงามรอบเกาะมีเกาะเล็กๆ หลายเกาะ เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะดง เกาะหินงาม และเกาะยาง ซึ่งเป็นเกาะที่เหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น มีน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี คือ น้ำตกโจรสลัดบนเกาะอาดังยังมีจุดชมวิว "ผาชะโด"

บนผาชะโดเป็นลานโล่งมองลงไปจะเห็นทิวสนและแหลมทรายสีขาวของเกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกอีกด้วย ลองไปดูสักครั้งแล้วจะติดใจ อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 40 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองสตูล 60 กิโลเมตร หมู่เกาะอาดัง-ราวี นอกจากจะประกอบด้วยเกาะอาดัง และเกาะราวี ซึ่งเป็นชื่อของหมู่เกาะแล้ว ยังมีเกาะบริวารน้อยใหญ่เช่นเกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะดง เกาะหินซ้อน เกาะจาบัง เป็นต้น


 

The Gleam Resort เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการพักผ่อนเมื่อท่านเดินทางมาจังหวัดสตูล The Gleam resort ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองจังหวัดสตูล


"A Small Relaxation Resort Hideaway
in the Heart of the Satun City"


www.thegleamresort.com

All Rights Reserved © 2012 
The Gleam Resort Satun, 
61 ถนน สถิตยุติธรรม, Changwat Satun, Thailand 91000
CALL CENTER 08 1899 8565 Designed by khaijeaw.com